Στο γραφείο μας λειτουργούν συστήματα τηλεφωνικού κέντρου, συναγερμού και κλειστού κυκλώματος. Όλα ήταν εγκατεστημένα από άλλη εταιρεία και είχαμε μονίμως πρόβλημα ειδικά με το τηλεφωνικό κέντρο. Στο control room όπου και κατέληγαν όλα τα καλώδια και ήταν εγκατεστημένες όλες οι κεντρικές μονάδες των συστημάτων επικρατούσε ένα χάος από καλώδια και από μηχανήματα που κρέμονταν από παντού. Αφού απευθύνθηκα στην εταιρεία Genius Systems και μετά από μελέτη του εξειδικευμένου προσωπικού της κατάφεραν να αναδιαμορφώσουν και να οργανώσουν το control room αλλά και να επιλύσουν κάθε πρόβλημα που είχαμε στο τηλεφωνικό κέντρο και τα υπόλοιπα συστήματα.

Μαρκουλάκος Γιάννης (Μαρκουλάκος Ι.Κ. & Συνεργάτες Δικηγορική εταιρία)