Έξυπνο Σπίτι B

Στην 1η φωτογραφία παρατηρείτε:

Τους εσωτερικούς μηχανισμούς (υλικά πινάκων) για το σύστημα Έξυπνο Σπίτι πώς είναι ορθώς ανεπτυγμένο μέσα σ’ένα ηλεκτρολογικό πίνακα (φωτογραφία από οικία στη Γλυφάδα).

Στη 2η και 3η φωτογραφία παρατηρείτε:

Πώς πρέπει να είναι ανεπτυγμένο... (περισσότερα)