Έξυπνο Σπίτι A

Στην 1η φωτογραφία παρατηρείτε:

Την αδέξια και χωρίς τεχνογνωσία μικτονόμηση ενός δικτύου φωνής δεδομένων (voice data) μέσα σ’ένα rack, με αποτέλεσμα να μην μπορείτε να εκτελέσετε τον παραμικρό χειρισμό στο δίκτυο χωρίς να είστε βέβαιος ότι δεν έχετε χαλάσει κάτι άλλο.... (περισσότερα)