Ευέλικτα συμβόλαια υποστήριξης

H Genius Systems υποστηρίζει ότι ότι η ορθότερη πρακτική είναι ένα πρόβλημα να προλαμβάνεται πριν από την εμφάνισή του, τόσο για την επίτευξη της οικονομικότερης λύσης για τον πελάτη όσο και για την αποτελεσματικότερη προστασία του εξοπλισμού του (είτε αυτό αφορά το σύστημα ασφαλείας, το τηλεφωνικό κέντρο, είτε οποιοδήποτε άλλο σύστημα).

Γι' αυτό η Genius Systems προσφέρει τη δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε ολοκληρωμένα πακέτα προγραμμάτων τεχνικής υποστήριξης, τα οποία μπορούν να προσαρμοστούν ανάλογα με τις απαιτήσεις της εγκατάστασης ή και του χρηματοοικονομικού κόστους.

Τα προγράμματα αυτά εγγυώνται την έγκαιρη, έγκυρη και εμπεριστατωμένη παρέμβαση της εταιρίας, για την αντιμετώπιση των εκάστοτε προβλημάτων, αλλά και την τακτική, προληπτική παρακολούθηση των συστημάτων στα οποία απευθύνονται.

Για περισσότερες λεπτομέρειες όπως επικοινωνήσετε με το Τμήμα Πωλήσεων στο 210 5152601.