Κλειστό Κύκλωμα Τηλεόρασης είναι το σύστημα οπτικής παρακολούθησης ενός χώρου και μπορεί να είναι ένας εικονολήπτης (camera), το καλώδιο και το μόνιτορ παρακολούθησης. Φυσικά αυτή είναι ή πιο απλή μορφή του.

Σήμερα δεν νοείται Κλειστό Κύκλωμα Τηλεόρασης, το οποίο να μην περιλαμβάνει καταγραφικό εικόνας (video) με δυνατότητα μετάδοσης απομακρυσμένα μέσω διαδικτύου ή και κινητών τηλεφωνικών συσκευών με λογισμικό Android, Symbian, iOS 4 (iPhone), Windows Phone 7, Bada (Samsung) κλπ. για τον απομακρυσμένο έλεγχο του χώρου αλλά και παράλληλα τη δυνατότητα παρακολούθησης από Κέντρο Λήψεως Εικόνας.

Στα συμβατικά μηχανήματα καταγραφής και διαχείρισης των εικονοληπτών μπορούν να συνδεθούν από 1 έως και 32 κανάλια video και ήχου. Με την προμήθεια ανάλογου εξοπλισμού η δυνατότητα σύνδεσης καναλιών video είναι απεριόριστη.

Σημαντικό ρόλο στην αποτελεσματικότητα του συστήματος (ευκρίνεια, ανάλυση κλπ.) παίζουν οι φακοί οι οποίοι προσφέρονται σε μεγάλη ποικιλία (Manual ή Auto Ιris, Foca/Length, Shutter Speed, Zoom κλπ.). Οι εικονολήπτες μπορεί να είναι σταθεροί ή τηλεχειριζόμενοι κατά τους δύο άξονες, οριζόντιο και κάθετο (ΡΑΝ-TILT).

Μέσω της τεχνολογίας υπερύθρων IR (infrared illuminator), lazer, θερμικής απεικόνισης (thermal) οι εικονολήπτες έχουν τη δυνατότητα να βλέπουν ακόμα και σε απόλυτο σκοτάδι δίνοντας έτσι τη δυνατότητα οπτικής επαφής με τον προστατευόμενο χώρο σε όλα τα σημεία που έχουν τοποθετηθεί εικονολήπτες όλο το 24ωρο ανεξαρτήτως φωτισμού και εξωτερικών συνθηκών.

Η Genius Systems διαθέτει συμβατικούς εικονολήπτες όλων των τύπων όπως έγχρωμους, ασπρόμαυρους καθώς και διπλής λειτουργίας (day-night). Εικονολήπτες από 380TVL έως και υψηλής ανάλυσης 700TVL. Κινητούς και σταθερούς. Εικονολήπτες με σήμα video αλλά και δικτυακούς. Βέβαια, η ύπαρξη στην αγορά καμερών με υψηλή ανάλυση έως και 29Mpixels που είναι ευρέως διαδεδομένες στην αγορά αλλά και η συνεχής έρευνα (R&D) για τη βελτίωση των προϊόντων Κλειστού Κυκλώματος Τηλεόρασης είναι δεδομένη.

Με την πρόοδο της τεχνολογίας, το Κλειστό Κύκλωμα Τηλεόρασης σαν όρος δεν αρκεί για να περιγράψει τρόπους λειτουργίας και μορφές επιτήρησης ενός χώρου καθώς οι επιδόσεις των μηχανημάτων αλλά και οι προστιθέμενες λειτουργίες διαφορετικές σε κάθε κατασκευαστή καθιστά τα μηχανήματα πολυεργαλεία διαχείρισης πάσης φύσεως λειτουργιών και ελέγχου.

Ο όρος Video Analytics έρχεται να συμπληρώσει τις εφαρμογές του κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης με δεδομένη την ανάλυση του σήματος video όχι απλώς σαν σύστημα επιτήρησης μόνον, αλλά σύστημα λήψης πληροφοριών υψηλής λεπτομέρειας και απόδοσης. Πέραν των ανωτέρω με τη χρήση αλγορίθμων ένα σύστημα μπορεί να αποδώσει αποτελέσματα στη φύλαξη ενός χώρου πολύ ανώτερα σε αρκετές περιπτώσεις από ένα σύστημα συναγερμού με την ανάλογη βέβαια εφαρμογή π.χ. μήνυμα συναγερμού για αυτοκινούμενο όχημα μεγαλύτερου όγκου από του επιτρεπομένου, ή για κίνηση ανθρώπου σε μια ευρεία περιοχή η οποία ελέγχεται από μια μόνο κάμερα κλειστού κυκλώματος χωρίς τη δημιουργία ψευτοσυναγερμών από την κίνηση των φυτών την αλλαγή της φωτεινότητας ή την ύπαρξη ζωυφίων.

Το Κλειστό Κύκλωμα Τηλεόρασης μπορεί να λειτουργήσει πλέον με πολλούς τρόπους καλωδίωσης, καθώς και ασύρματα.

Η Genius Systems συνεργάζεται με τους μεγαλύτερους οίκους κατασκευής εξαρτημάτων Κλειστού Κυκλώματος Τηλεόρασης και μπορεί να δώσει λύσεις για όλους τους χώρους μικρούς – μεγάλους, οικίες, γραφεία, εργοστάσια, φωτοβολταϊκά πάρκα αλλά και σε κάθε είδους περίπτωση.