Συγκριτικό πλεονέκτημα της Genius Systems έναντι του ανταγωνισμού αποτελεί αναμφισβήτητα η τεχνογνωσία της.

Η τεχνογνωσία της στηρίζεται στην τεχνική και επιστημονική κατάρτισή του ανθρώπινου δυναμικού της. Ακόμη, προέρχεται από την πολυετή της εμπειρία σε έργα εξειδικευμένων ηλεκτρονικών εφαρμογών. Όλα τα παραπάνω ανεβάζουν τον πήχη της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών της.

Για να επιτύχει τον στόχο της, που δεν είναι άλλος από το να είναι πρωτοπόρος σε κάθε τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται, παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της τεχνολογίας, με συνεχή εκπαίδευση στους οίκους των προμηθευτριών εταιριών και στα εργαστήριά της σε εβδομαδιαία βάση.