Η υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών της Genius Systems οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στις μακροχρόνιες σχέσεις που διατηρεί με τους συνεργάτες της.

Επιλέγει τους συνεργάτες της αφού πρώτα πιστοποιήσει ότι τηρούν όλα τα αναγκαία πρότυπα και τις προδιαγραφές που ταιριάζουν στα προϊόντα και τις υπηρεσίες της εταιρίας.