• Εγκαταστάσεις και συντήρηση τηλεφωνικών κέντρων

Οι εγκαταστάσεις μπορούν να περιλαμβάνουν από 1 έως άπειρα εσωτερικά τηλέφωνα.

  • VoIP

Η τεχνολογία VoIP μεταφέρει τη ομιλία μέσω δικτύου δεδομένων και κατά επέκταση στο Διαδίκτυο.

  • IP gateway

Σχεδιασμός και κατασκευή IP δρομολογητών, ενσωματώνοντας την τεχνολογία VoIP σε οποιοδήποτε συμβατικό τηλεφωνικό κέντρο.

  • Call Centers

Η εταιρία προσφέρει τη μελέτη, το σχεδιασμό και την εγκατάσταση και συντήρηση κέντρων τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πελατών.

  • Videotelephony (Εικονοτηλέφωνο)

Η Genius Systems αναλαμβάνει την εγκατάσταση της ανερχόμενης αυτής τεχνολογίας, η οποία ξεκίνησε με την εμφάνιση της isdn και εξελίχθηκε με το voip.

  • Οπτική Τηλεδιάσκεψη (Videoconference)

Η εταιρία εκπονεί τις μελέτες για την οπτική τηλεδιάσκεψη. Με άλλα λόγια, το εξειδικευμένο προσωπικό της σχεδιάζει και εγκαθιστά το σύστημα αυτό σε αίθουσες τηλεδιάσκεψης με ήχο και εικόνα συνδυάζοντας την τεχνολογία VoIP.