Είναι το σύστημα ανίχνευσης πυρκαγιάς στη γέννησή της.

Η πυρανίχνευση (δηλαδή, η διέγερση ενός κατάλληλου αισθητηρίου συστήματος), θα έχει σαν άμεσο αποτέλεσμα τη σήμανση (οπτική, ακουστική κ.λπ) και παράλληλα, αν υπάρχει σχετική εγκατάσταση, θα θέσει σε λειτουργία το μηχανισμό κατασβέσεως (πυρόσβεση).

Το σύστημα πυρανίχνευσης αποτελείται από τον κεντρικό πίνακα ελέγχου του συστήματος, τους αισθητήρες, τη φαροσειρήνα αλλά και οποιοδήποτε άλλο τρόπο ενημέρωσης τοπικά ή απομακρυσμένα προβλέπεται.

Υπάρχουν δυο τύποι συστημάτων πυρανίχνευσης, ο συμβατικός (conventional) και ο διευθυνσιοδοτημένος (addressable). Και στους δυο τύπους τα περιφερειακά αισθητήρια μπορεί να είναι οπτικοί ανιχνευτές, θερμικοί, θερμοδιαφορικοί, διπλής λειτουργίας, δέσμης κ.ά..

H Genius Systems έχει την τεχνογνωσία και την απαραίτητη εκπαίδευση, ώστε πραγματοποιήσει εγκαταστάσεις όλων των τύπων και έκτασης.