Η κατασκευή ενός αποτελεσματικού δικτύου ηλεκτρονικών υπολογιστών στην Genius Systems, προσφέρει τη μείωση όγκου - σε συνδυασμό με το χρόνο εργασίας (workload) των υπαλλήλων, προσφέροντας ταυτόχρονα την ασφάλεια των δεδομένων από απώλεια και υποκλοπή.

Διαθέτοντας ανθρώπινο δυναμικό με πολυετή εμπειρία, η Genius Systems είναι σε θέση να σχεδιάσει, να κατασκευάσει αλλά και να συντηρήσει ένα τέτοιο δίκτυο, το οποίο θα καλύψει τις συνολικές ανάγκες κάθε πελάτη.

Το τμήμα δικτύου ηλεκτρονικών υπολογιστών, με γνώμονα την ασφάλεια αλλά και την ταχύτητα μετάδοσης των δεδομένων, συνεργάζεται με το τεχνικό τμήμα κατασκευής δικτύων δομημένης καλωδίωσης, για να προσφέρει την κατάλληλη υποδομή στην εγκατάσταση του δικτύου δομημένης καλωδίωσης του πελάτη, καθώς και με το τμήμα τηλεπικοινωνιών για την επέκταση του δικτύου και έξω από τον γεωγραφικό χώρο της κάθε εταιρίας.

Η Genius Systems θεωρεί υψίστης σημασίας την εκπαίδευση και την τεχνική κάλυψη των πελατών της. Ακόμα και το πιο σύγχρονο δίκτυο δεν έχει καμία απολύτως λειτουργική χρησιμότητα, αν δεν μπορεί ο τελικός χρήστης να χρησιμοποιήσει στο έπακρο τις δυνατότητές του. Έτσι, η Genius Systems επιτυγχάνει τη μέγιστη παροχή ολοκληρωμένων λύσεων με γνώμονα την τεχνολογία και το εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό της.

Υπηρεσίες

  • Μελέτη και κατανόηση των αναγκών των πελατών
  • Σχεδιασμός, προγραμματισμός και υλοποίηση μιας εγκατάστασης
  • Εγκαταστάσεις εφαρμογών
  • Ανίχνευση και αντιμετώπιση προβλημάτων
  • Εκπαίδευση

Αποτελέσματα ενός σωστά εγκατεστημένου δικτύου ηλεκτρονικών υπολογιστών

  • Αύξηση παραγωγικότητας
  • Μείωση κόστους
  • Υψηλή ασφάλεια δεδομένων
  • Αυτόματη ανάκτηση δεδομένων