Η Genius Systems είναι πιστοποιημένος συνεργάτης της ΕΙΒΑ ΚΟΝΝΕΧ από το 2005, με πανευρωπαϊκό αριθμό καταχώρισης 9369.

Η εταιρία έχει εφαρμόσει εγκαταστάσεις έξυπνου σπιτιού σε όλο το εύρος της τεχνολογίας ΕΙΒ. Η τεχνολογία ΕΙΒ αποτελεί μια πρωτοποριακή εγκατάσταση (bus system), η οποία έχει δημιουργηθεί για τη σύνδεση πολλών διαφορετικών λειτουργιών. Οι λειτουργίες αυτές μπορεί να είναι ο έλεγχος του φωτισμού, των ρολών, του κλιματισμού, της θέρμανσης, της μουσικής, του συναγερμού, του κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης, των οικιακών συσκευών κ.ά.

Τα πλεονεκτήματα που απορρέουν από μια εγκατάσταση ΕΙΒ είναι:

  • Η εξοικονόμηση ενέργειας
  • Η μείωση της καλωδίωσης μέχρι και 60%
  • Η αύξηση των λειτουργιών και της λειτουργικότητας του συστήματος
  • Η διαφάνεια της εγκατάστασης
  • Η απομακρυσμένη λειτουργία οποιοδήποτε χώρου