Στο κατάστημα μου η Genius Systems έχει εγκαταστήσει σύστημα συναγερμού. Σε ένα περιστατικό διάρρηξης από μη ορατό, στο δρόμο, σημείο πρόσβασης, ο συναγερμός σε συνδυασμό με την άμεση και σωστή ανταπόκριση του. 

Η εταιρία Genius Systems μελέτησε, σχεδίασε και εγκατέστησε στις εγκαταστάσεις της εταιρίας μας στον Ασπρόπυργο τα συστήματα τηλεπικοινωνιών και ασφαλείας το 2008. Όλα τα παραπάνω συστήματα λειτουργούν απρόσκοπτα έκτοτε αλλά και το service που μα παρέχεται από την Genius Systems βρίσκεται σε πολύ υψηλό επίπεδο. Το 2011 μελέτησε, σχεδίασε και εγκατέστησε ένα πρωτοποριακό σύστημα φύλαξης των εγκαταστάσεών μας το οποίο μέχρι σήμερα έχει αποτρέψει πάνω από πέντε απόπειρες αλλά έχει μειώσει ταυτόχρονα με σχετικές οικονομίες κλίμακος την οικονομική επιβάρυνση της εταιρίας μας για το σκοπό αυτό. Συγχαρητήρια σε όλους τους εργαζόμενους της εταιρίας για την εξαιρετική τους απόδοση.

Δημουλάς Παναγιώτης - Δημουλάς Α.Ε.