Αποστολή, Όραμα και Αξίες Genius Systems

Αποστολή 

Αποστολή της Genius Systems είναι να προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές, ικανοποιώντας τις ανάγκες των πελατών της και παρέχοντας συνεχή υποστήριξη και άμεση ανταπόκριση στις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις της αγοράς.

Με πελατοκεντρική φιλοσοφία εστιάζει στο ιδιαίτερο προφίλ κάθε πελάτη, μελετά τις ανάγκες του και στοχεύει στη δημιουργία μακροχρόνιων σχέσεων συνεργασίας.

Όραμα

Το όραμά της είναι η μέγιστη ικανοποίηση των προσδοκιών των πελατών της, δημιουργώντας πρωτοποριακές, οικονομικές και καινοτόμες ιδέες σε όλους τους τομείς δραστηριότητάς της.

Αξίες

  • Πελατοκεντρική φιλοσοφία
  • Ακεραιότητα και τήρηση των δεσμεύσεων της
  • Εντιμότητα και ηθική στις παρεχόμενες υπηρεσίες της
  • Συνέπεια και υπευθυνότητα
  • Μέγιστη ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών
  • Εμπιστοσύνη και επένδυση στον άνθρωπο
  • Εχεμύθεια και προστασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών της