Η Genius Systems δραστηριοποιείται σε κάθε μορφής εξειδικευμένη τεχνική λύση ανάλογα με τις απαιτήσεις των πελατών της, συνδυάζοντας τεχνολογίες που υπάρχουν στην εγχώρια και διεθνή αγορά αλλά και πέραν αυτών για τη δημιουργία συστημάτων ασφαλείας, κλειστών κυκλωμάτων τηλεόρασης, τηλεπικοινωνιών κλπ.

Τα αποτελέσματα αυτού του συνδυασμού, η ποιότητα κατασκευής αλλά και οι προστιθέμενες δυνατότητες συνήθως υπερκαλύπτουν τις όποιες απαιτήσεις, καθώς δίνουν στον πελάτη ερεθίσματα για τη χρήση αυτών των λειτουργιών και τη βελτίωση της όλης υποδομής του.