Στην 1η φωτογραφία παρατηρείτε:

Την αδέξια και χωρίς τεχνογνωσία μικτονόμηση ενός δικτύου φωνής δεδομένων (voice data) μέσα σ’ένα rack, με αποτέλεσμα να μην μπορείτε να εκτελέσετε τον παραμικρό χειρισμό στο δίκτυο χωρίς να είστε βέβαιος ότι δεν έχετε χαλάσει κάτι άλλο. Δεν τηρήθηκε κανένα πρωτόκολλο μικτονόμησης.

Στη 2η φωτογραφία παρατηρείτε:

Έναν «κατανεμητή» με οριολωρίδες διαφόρων τύπων, στον οποίο έχουν επέμβει δεκάδες ίσως και εκατοντάδες τεχνικοί στη διάρκεια των χρόνων με αποτέλεσμα το προφανές. Δεν μπορείτε ν’αγγίξετε τίποτα.

Στην 3η και 4η φωτογραφία παρατηρείτε:

Έναν  «κατανεμητή» ενός συστήματος συναγερμού που η μικτονόμηση των καλωδίων, έγινε χωρίς να ληφθεί υπόψη καμία προδιαγραφή ασφαλείας και κανένα πρωτόκολλο μικτονόμησης.