Τα κουτιά εσωκλύουν την καλωδίωση προστατεύοντας τον χώρο. Ασφάλεια, τακτοποίηση