Στην 1η φωτογραφία παρατηρείτε:

Τους εσωτερικούς μηχανισμούς (υλικά πινάκων) για το σύστημα Έξυπνο Σπίτι πώς είναι ορθώς ανεπτυγμένο μέσα σ’ένα ηλεκτρολογικό πίνακα (φωτογραφία από οικία στη Γλυφάδα).

Στη 2η και 3η φωτογραφία παρατηρείτε:

Πώς πρέπει να είναι ανεπτυγμένο ένα δίκτυο φωνής δεδομένων (voice data), πώς γίνεται η χωροθέτηση, η σήμανση και η σωστή μικτονόμηση (φωτογραφία 2 από υποκαταναμετή ορόφου σε ξενοδοχείο στην Αθήνα,φωτογραφία 3 κατανεμητής-rack μικρής εταιρίας στην Αθήνα.