Η εταιρεία μας ανακοινώνει την έναρξη συνεργασίας με την εταιρεία CARGO GROUP SERVICES για τη εγκατάσταση σύγχρονων συστημάτων ασφαλείας.